> repetitie

Repetitie

Beste zangers en zangeressen,

De laatste Mennoot voor alle koorleden en nog steeds niet duidelijk of het verder lukt. Zoals ik eerder schreef ik kreeg nog niet van iedereen een antwoord en juist die laatsten gaan het verschil maken.
Wél hebben we al uitnodigingen om te komen zingen in de nieuwe opzet. Vele positieve reacties ook uit de gemeentes, ook spijtige reacties. Spijt  voor ons Mennokoor en spijt voor eigen koren die het niet haalden en die ons dus niet kunnen ontvangen.
Ik hoop de vrijdagavond met diegenen die indertijd gezegd hebben mee te willen denken om de tafel te gaan zitten om e.e.a. te bespreken. Nog in het Schoorlweekend zullen we dan samen de knoop doorhakken: óf een half jaar proef in de nieuwe opzet óf helaas....

Maar eerst op naar een bijzonder weekend met aansluitend een dienst waar we vóór-, in- en na de dienst kans krijgen lekker te zingen. Ik heb geprobeerd iets van een doorsnee te krijgen van oud en nieuw en aan het bestuur gevraagd wat er dan in de dienst moest komen. Ook vroeg ik ze in enkele regels op te schrijven waarom dát lied nu zo bijzonder was. Ik denk dat dat voor de mensen in de zaal ook bijzonder is om dat te lezen. Vandaar de stukjes erbij.
Laten we er een bijzondere dienst van maken!

tot in Schoorl,
Justina

 

Mededelingenblad

van het

Menno Koor Holland

Jaargang 2017

Nummer (9)

 

 

Jaargang 2010

Nummer 5 (mei)

Secretariaat: Hans de Jonge

Ilpenwaard 124

1824 GJ Alkmaar

h.jonge6@upcmail.nl

Mennoot:Redactie en opmaak Sieds Bosch

siedsbosch@planet.nl

www.mennokoorholland.nl

 

 Van de voorzitter
 
Het is dat Sieds vroeg om een stukje voor de Mennoot, maar anders……..
Ja, ik weet natuurlijk wel dat we nog ons jubileumweekend in Schoorl hebben met een afsluitende kerkdienst in DG Alkmaar.
Maar een jubelend verhaal ………????!!!!!
’t Liefst zou ik een blanco stuk in de Mennoot zien.
En aan iedereen over te laten welke mijmeringen boven komen nu het dan echt de laatste bijeenkomst wordt van ons MKH.
Nou, vooruit dan maar………..wat mijmeringen van Uw voorzitter.
Van bijna 25 jaar MKH en 24 jaar bestuurslid.
Er is wat af-vergaderd: in Broek op Langedijk (Lieneke), in Alkmaar (Rineke) en de laatste jaren in de middagpauze van de repetities.
Één ding is zeker: zonder het MKH had ik nooit zulke prachtige reizen gemaakt in Amerika, Canada, Duitsland.
Wat hebben we daar geweldige contacten gehad met geloofsgenoten. En nog steeds!!
En wat een genoegen was het om met een paar bevlogen mensen (Jan van der Meulen, Jacques van der Schaaf) die reizen voor te bereiden.
En wat hebben we veel mensen verblijd met ons gezang. Zowel daar ver weg als dichterbij in eigen land. Met name grote bijeenkomsten als de DG-Landdagen en regionale jubilea. Bij allerlei lokale vieringen, groot en klein. Meestal binnen de Broederschap.
En wat een plezier heb ik steeds beleefd tijdens onze repetities: zeg maar 25 x 10 = 250 keer.
Mooie liederen instuderen met diverse dirigenten en begeleiders. Genieten heen!!!
En de vriendschapsbanden die in de loop der jaren in onze koorfamilie zijn ontstaan en nu dus wat zullen vervagen (snik-snik).
Zie maar al die oude bekenden die als publiek nu naar onze presentaties komen luisteren en (natuurlijk) genieten.
Ik zal maar wat extra zakdoeken meenemen naar Schoorl/Alkmaar.
Maar aan de andere kant: zoals in de laatste bestuursvergaderingen uitgesproken en blijkbaar ook breed gedragen in het koor: de koorklank is niet meer wat het geweest is. We worden ouder en onze stem is niet meer zo jeugdig van klank als 25 jaar geleden (overigens : wie zong er toen al in het MKH??) en er komt geen jeugdig lid meer bij (overigens wat is jeugdig in ons geval?).


Diverse koren hebben met hetzelfde euvel te maken (een schrale troost). Mijn oratoriumkoor in Aalsmeer zingt in november ook haar laatste concert. En het Aalsmeerse DG kerkkoor is zeker ook niet optimaal.
Maar Justina wil proberen een doorstart te maken. Hoe of wat zal nog moeten blijken. Ik wens haar sterkte, moed en succes toe met de koorleden die door willen gaan.
En toch: we hebben 25 jaar lief en leed gedeeld en heerlijk gezongen. Dus toch feest in Schoorl!!!!
 
Met hartelijke groet,
Jan Broere


Van de secretaris

Jubileum-weekend 3-5 november.
Het adres van Dopersduin is:
Dopersduin
Oorsprongweg 3
1871 HA Schoorl
Tel. (072) 509 12 74
E-mail: info@dopersduin.nl
Website: www.dopersduin.nl
Vrijdagmiddag 3 november zullen Klaske en Arend Kuipers de kamerindeling regelen.
De dienst op zondag zal worden geleid door
ds. Harmen Thieden Ament.
Aansluitend op de dienst zal ons koor een korte presentatie geven.
Aan de koorleden het verzoek fotoboeken mee te nemen. Digitale foto’s op USB stick zijn ook welkom.
Deze willen we zondagmiddag na de lunch in de Mennozaal vertonen.

Hierbij nog het programmaoverzicht:

Vrijdag 3 november
Vanaf     15.00 uur     Aankomst en inchecken
koorleden
            Koffie en thee in de serre
    18.00 uur    Diner (3 gangen)
    20.00 uur    Koffie/thee + aansluitend
avondprogramma
Zaterdag 4 november    
08.30 uur    Ontbijt
    09.30 uur    Koffie/thee
    10.30 uur    Repetitie in de Kerkzaal
    12.30 uur    Lunch
    
              13.30 uur    Vervolg repetitie
    15.00 uur    Thee in de serre
    18.00 uur    Diner
    20.00 uur    Koffie/thee + bar open +
aansluitend programma


Zondag    08.00 uur    Ontbijt
Hierna uitchecken en afrekenen en vertrek naar Alkmaar
Daar blijven wij.
    09.30 uur    Inzingen DG Alkmaar
    10.30 uur    Aanvang Jubileumdienst
            Ds. Harmen leidt de dienst    
    12.30 uur    Lunch + aansluitend programma
in de Mennozaal
    15.00 uur*)    Afsluiting van het weekend
            *) Dit is de geschatte tijd.

Vergeet niet om koorkleding voor zondag 5 november mee te nemen!

Hans de Jonge

Parkeergelegenheid in Alkmaar

Vanuit Dopersduin:
naar de N9 langs het NH-kanaal richting Alkmaar
bij de afslag Kogendijk/Helderseweg linksaf en meteen rechtsaf Helderseweg volgen
na de spoorwegovergang bij het eerste stoplicht linksaf onder het stadskantoor door
en over de brug rechtdoor
als u dan rechtdoor gaat en bij de stoplichten linksaf de Simsonstraat in, is daar aan de rechterkant een parkeerterrein waar u € 3,05 per dag betaalt
u kunt lopend langs Klerq het kanaal volgen en over de voetgangersbrug naar de kerk lopen
adres kerk: Koningsweg 12,  1811 LM  Alkmaar

Dienst in Alkmaar

Voor de dienst:

100      Make me a channel of your Peace
80    Siehe der Hirte Israëls
154     Lead me, guide me
7    Sjoch nei de fugels

In de dienst:
13    Praise god from whom**
53    Tebe Poem***
140    May the road rise to meet you*
45    Notre pere (Durufle)    

Na de dienst:
145    Drink to me only
122    Silence my soul
91    Gounod:  Gloria en Agnus Dei
150     Hymn an den Unendlichen
151,     Leid vriendelijk licht     
148     Lead kindly light


Hartelijke groet,
Justina Oosters

*Bij ‘May the road rise to meet you’:
Tijdens onze eerste reis naar de VS in 1995 gaven we een concert in Metamora, Indiana.
Vlak voor het concert begon, kwam er een tornado langs, waardoor de elektriciteit uitgevallen was en het concert later begon ( bij kaarslicht).
Na ons concert werden we door het publiek toegezongen met deze zegenbede.
Dit gaf ons allemaal kippenvel.    (Anna Koster)

**Bij “Praise God from Whom”:
Het lied 'Praise God from Whom' is in Amerika en Canada een topper zoals bij ons 'Ik voel de winden Gods vandaag'.
Vanaf het begin heeft dit lied op het repertoire gestaan. Ook tijdens de reizen van het Mennokoor naar de overkant van de oceaan is het vaak gezongen.    (Sieds Bosch)

 ***Bij ‘Tebe Poem’
Op onze eerste reis naar Amerika kwamen we op bezoek in een Oekraďens openluchtmuseum. We werden daar rondgeleid door gevluchte Mennonites uit de Oekraďne in klederdracht. We kwamen daar in het kerkje. Nadat de mevrouw haar verhaaltje verteld had, begon één van ons Tebe Poem te zingen, spoedig aangevuld met de rest van ons groepje. Dat sloeg in als een bom: tot tranen geroerd. We spraken het blijkbaar goed uit, die Russische tekst.         (Jan Broere)

 
  Meer informatie     ANBI-register Menno Koor Holland
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl