> geschiedenis

Geschiedenis

Het Menno Koor is ontstaan in december 1992 uit het Groot Noord-Hollands Dopers Koor, dat in september 1992 ter gelegenheid van een jubileum van de Noord-Hollandse Gemeentedag zong in de Zuiderkerk te Enkhuizen. Daar kwam de wens naar voren een tegenbezoek te gaan brengen aan Hesston, Kansas USA. Daar is een Mennonite College gevestigd, waarvan het studentenkoor iedere twee jaar een Europa-toer maakt en in diverse Doopsgezinde Gemeenten een concert geeft.

Het idee sloeg aan en Hesston '95 werd opgericht in de vermaning te Alkmaar, met 50 Noord-Hollandse leden. Leiding; zr. Anny van Slooten. Dirigent wordt Mw. Jacqueline Elemans. Begeleider Henk Nauta. Aaltje Bakker en Marina Broere worden secundus. Na terugkeer van die reis in 1995 bleek er een zo hechte band te zijn ontstaan, dat besloten werd met het reizende koor verder te gaan. Lopende de voorbereidingen bleek er behoefte aan een formeel gevestigde organisatie en in juli 1994 werd het Menno Koor Holland formeel opgericht. Via het Algemeen Doopsgezind Weekblad en folders werven we nieuwe leden uit de rest van Nederland. Het koor groeit snel, met name Doopsgezinden uit Friesland, tot dik over de honderd leden.

Van 4-24 mei 1995 gaat de reis door de USA van Oost tot West en terug. Henk Nauta is ziek, dus Marina Broere verzorgde de begeleiding. Op reis met 90 (van de toen 120 leden) zanger(es)s(sen). Een geweldige ervaring. Zodanig dat besloten wordt het koor te laten voortbestaan. In 1999 hebben we een tour gemaakt in west Canada: British Columbia en Alberta, met 80 leden.De derde reis ging naar de Oostkust van de VS: Virginia en Pennsylvania van 9 - 27 september 2004. wederom een geweldige ervaring.

Optredens:

 • Noordhollandse Gemeentedag te Amsterdam 1993
 • Mei 1994 weekeinde in Haarlem
 • Mei 1996 optreden bij de MERK, tevens Menno-500 in een grote tent bij het broederschapshuis te Elspeet.
 • Oktober 1996: we moeten besluiten de reis naar Zwitserland / zuid- Duitsland niet door te laten gaan vanwege te weinig deelname.
 • December 1996 viert de DG Apeldoorn haar 100-jarig bestaan. Wij zingen in de dienst.
 • Januari 1997 optreden voor Radio Bloemendaal.
 • Op 15 mei 1997 hebben we in indrukwekkende dienst afscheid genomen van Henk Nauta. Hij wordt opgevolgd door Roelof Kok uit Frederiksoord
 • Concert op 31 mei 1997 in de vermaning te Groningen met het Hesston Bell-choir.
 • September 1997 Noordhollandse Gemeentedag in Haarlem. Wij zingen in de dienst en maken er een weekeinde van.
 • November 1997 bestaat de DG Assen 100 jaar. Wij zingen in de dienst.
 • 29 november 1997 viering eerste lustrum in de vermaning te Alkmaar.
 • Najaar 1997: de stemtests worden gehouden.
 • Juli 1998: Jacquline Elemans vertrekt als dirigent en wordt opgevolgd door Arthur Koopman uit Amsterdam.
 • 3 juli 1999 weekeinde Texel in "Bloem en Bos"en verlenen medewerking aan de dienst in de DG Texel, Den Burg.
 • 15 mei 2001: het jubileum van de LFDZ luisteren we muzikaal op in de grote Loolaan-kerk te Apeldoorn.
 • 17 november 2001: we zingen in de oprichtingsdienst van de DG Almere.
 • Juni 2002; het definitieve repertoire voor onze eerste cd wordt vastgesteld. Opname in de Vermaning te Leeuwarden m.m.v. Dick Klomp, organist.
 • 3 november 2002: het 10-jarig bestaan vieren we in "Schoorl" en een dienst in de DG Alkmaar, onze bakermat.
 • Datum; weekeinde Menno's Plaets / Workum.
 • 5 juni 2005: Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van "Fredeshiem" zingen we bij aanvang en slot van de feestelijkheden
 • 3 juni; weekeinde Ameland met FDS-buitendag; tevens de viering 15 jaar MKH
 
Meer informatie   ANBI-register Menno Koor Holland
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl