> organisatie

Organisatie

  • Doelstelling: een reizend koor.
  • Repertoire: geestelijke liederen, 1 x per maand een zaterdag repeteren in een Doopsgezinde Vermaning.
  • Ontmoeting met buitenlandse geestverwanten : tijdens de reizen zijn we in de weekeinden bij geloofsgenoten ingekwartierd. En wij geven in hun gemeente een concert en/of werken mee aan hun dienst(en)
  • Het koor is ondergebracht in een Stichting. Statuten en huishoudelijk reglement zijn ter inzage bij de secretaris.
  • Alle zaken worden met de koorleden doorgenomen voorafgaand aan / tijdens pauzes van of na afloop van een repetitie. Zelfs vinden er 'leden'vergaderingen plaats.
  • Er wordt een kascontrolecommissie benoemd, die het bestuur adviseert omtrent het al of niet decharge verlenen aan de penningmeester. De financiŽn van het koor en de financiŽn van de reizen worden apart geboekt.
  • Om een goed contact tussen de leden te waarborgen zijn er regiohoofden aangesteld. Zij hebben overzicht over het wel en wee van de onder hen ressorterende leden. Zij informeren ook de dirigent over afwezigheid van leden. Uw afwezigheid dus bij hen melden. Ook kan het voorkomen dat leden snel over iets geÔnformeerd moeten worden, of dat een repetitie plotseling niet doorgaat. Ook die info loopt via de regiohoofden.
  • Om de organisatie tijdens repetities en reizen goed te laten verlopen heeft het koor een huishoudelijke dienst. Deze is de laatste jaren sterk uitgedund, zodat diverse koorleden zich incidenteel daarvoor beschikbaar stellen. Dit houdt in dat hulp wordt geboden bij koffie schenken, soep opscheppen enz. Ook de registratie van presentie en absentie / sociale zaken tijdens de repetitiedagen vallen onder dit hoofdstukje.
  • Vanwege de broodnodige onderlinge communicatie, de duurzamere informatie naar elkaar en als geheugensteuntje voor allerlei zaken het koor betreffende is "De Mennoot" als koorkrantje ingesteld.†
 
Meer informatie   ANBI-register Menno Koor Holland
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl