> over ons

Over ons

Ieder voelt zich thuis binnen het Menno Koor. We stellen een goede stem natuurlijk zeer op prijs en gaan er vanuit dat een ieder zelf kritisch genoeg is ten aanzien van de eigen zangstem.Aan de verbetering van het niveau wordt constant gewerkt. En met resultaat na hard werken! Omdat de koorleden over heel Nederland verspreid wonen is er geen vaste repetitieplaats.Het repertoire is veelomvattend. Het varieert van meerstemmige zettingen uit het Liedboek voor de Kerken tot geestelijke en wereldlijke liederen in vele talen.

'Agnus Dei' uit de Messe Breve van Gounod

De zangdagen worden gehouden op de eerste zaterdag van de maand (behalve juli en augustus) in een Doopsgezinde Vermaning van een gastvrije gemeente. We repeteren vanaf 10.30 uur tot ongeveer 15.30 uur, met een pauze tussen de middag.We beginnen met inzingen en zingen dan non-stop door tot 12.15 uur. Dan is er een uurtje lunchpauze, waarin er voor ieder soep, koffie, melk of karnemelk beschikbaar is. Daarna zingen we tot 14.45 en drinken een kopje thee. Daarna is er van 15.00 uur tot15.30 uur een presentatie voor belangstellenden.

'Gloria' uit de Messe Breve van Gounod

Steeds werden de weekeinden doorgebracht in een Doopksgezinde Gemeente en zijn we bij zusters en broeders ingekwartierd geweest. We gaven concerten en werkten mee aan diensten. Door de week verbleven we in hotels en waren we toeristisch onderweg. Het Menno Koor wordt geleid door een professionele dirigent en begeleid door een professionele pianist.

 
Meer informatie   ANBI-register Menno Koor Holland
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl