> over ons

Over ons

Helaas is het Mennokoor na nog een enthousiaste viering van het 25 jarig bestaan opgeheven.

Een beschrijving van hoe wij functioneerden volgt hieronder:

Ieder voelde zich thuis binnen het Menno Koor. We stelden een goede stem natuurlijk zeer op prijs.  Aan de verbetering van het niveau werd constant gewerkt. En met resultaat na hard werken! Omdat de koorleden over heel Nederland verspreid woonden was er geen vaste repetitieplaats. Het repertoire is veelomvattend. Het varieert van meerstemmige zettingen uit het Liedboek voor de Kerken tot geestelijke en wereldlijke liederen in vele talen. Voors ons repertoire zie: Oefenbestanden en ook Myr-oefenbestanden. Die laatste waren onze laatste nummers, de oefenbestanden zijn computer gegenereerd ( geen menselijke stem).

 

 

     'Agnus Dei' uit de Messe Breve van Gounod

De zangdagen werden gehouden op de eerste zaterdag van de maand (behalve juli en augustus) in een Doopsgezinde Vermaning van een gastvrije gemeente. We repeteren vanaf 10.30 uur tot ongeveer 15.30 uur, met een pauze tussen de middag. We begonnen met inzingen en zingen dan non-stop door tot 12.15 uur. Dan is er een uurtje lunchpauze, waarin er voor ieder soep, koffie, melk of karnemelk beschikbaar was. Daarna zingen we tot 14.45 en drinken een kopje thee. Daarna is er van 15.00 uur tot 15.30 uur een presentatie voor belangstellenden.

    'Gloria' uit de Messe Breve van Gounod

 We gaven concerten en werkten mee aan diensten. Het Menno Koor werd geleid door een professionele dirigent en begeleid door een professionele pianist. 

 
Meer informatie   ANBI-register Menno Koor Holland
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl